top of page

Bliv medlem

Foreningens formål er at virke for bevaring og retablering af bygninger, bybilleder og tilknyttede landskaber, der må anses for bevaringsværdige. 

Foreningens virkeområde er Fredensborg Kommune, overfor hvilken Bevaringsforeningen, gennem sin landsorganisation Land og By, har en høringsrettighed, før der gives nedrivningstilladelse til bevaringsværdige bygninger.

I foreningens 50-årige virke, har man beskæftiget sig med så forskelligartede opgaver, som sikring af Højsager Mølle for eftertiden, skaffet mere end en ½ million kr. til renovering af Zacharias Kapel på Asminderød Kirkegård. Endvidere plantet Bornholmsk Røn som vejtræer på Præstevej.

En større udrykning blev sat i værk for at redde Rosings Minde, Helsingørsvej, fra nedrivning i absolut sidste øjeblik. Det Lykkedes. Om det vil lykkes at undgå nedrivning af kommunens patricerejendom, Villa Ittaca, Stationsvej, er stadig meget uvist. Men foreningen har kastet sig ind i bevaringskampen.

Et helt andet og mere opbyggeligt projekt, var ombygningen af Slotsgade, fra en neonbelyst provinsbrutalitet, til den pragtallè, der oprindeligt var planlagt, som opkørsel til Fredensborg Slot. Bevaringsforeningen fik rejst midlerne, 9,6 mill. Kr., og gennemført anlægget, som en sølvbryllupsgave til regentparret.

En bro holder ikke evigt. Heller ikke en Kongebro. Den 3. Bro på stedet var skruet helt ned af isen i 1967, og stod ikke til at redde. Men erindringen om en bro for enden af Slotsparkens Eremitage allè levede videre, så Foreningen satte sig i spidsen for en indsamling af 6½ mill. Kr. til opførelsen af en ny bro, som en gave til Prins Henrik i anledning af Prinsens 60-års dag.

Bevaringsforeningen har forestået utallige bogudgivelser og arrangementer i de 50 år foreningen har virket, først i Asminderød-Grønholt Kommune, og nu i den nye storkommune: Fredensborg Kommune.

I det daglige virke får bestyrelsen mange henvendelser fra medlemmerne om alt vedrørende opretholdelse af  bevaringsværdierne i de gamle ejendomme, der er så kendetegnende for vores landsbyer og  bymæssige miljøer. Er du selv ejer eller bruger af en bevaringsværdig ejendom, eller er du interesseret i tidligere tiders byggeskik, er medlemskab en oplagt mulighed for at komme i kontakt med ligesindede, deltage i arrangementer og udflugter.  

I den hedengangne Fredensborg-Humlebæk Kommune udarbejdede man et såkaldt Kommuneatlas over de fredede og bevaringsværdige huse, og oprettede et bygningsbevaringsudvalg, stærkt tilskyndet af Foreningen. Nu arbejder Bevaringsforeningen hårdt på, at kommunale løfter om noget tilsvarende for Fredensborg Kommune vil blive opfyldt. 

I efteråret 2010 udgiver Foreningen sin længe ventede bog om den rette pasning og pleje af de bevaringsværdige bygninger i kommunen.

Ved et medlemskab støtter du disse bestræbelser i vores lokalsamfund.

Bliv medlem af Bevaringsforeningen Fredensborg

 

Henvendelse til formand Gorm Tortzen
Villa Solbakken
Helsingørsvej 18
3480 Fredensborg
E-mail: gorm.tortzen@gmail.com

 

Årligt kontingent er: 220 kr. for par og 160 kr. for enlige.

sager.8.gif
bottom of page