top of page

Christian IX's statue

sager.12.gif

Til de mindre opgaver Bevaringsforeningen har påtaget sig er restaureringen af Christian IX’s statue. Den var rejst i 1908, men tidens tand havde tæret på monumentet. Et indbygget springvand var for længst ophørt med at fungere, forgyldningen af krone og navnetræk forsvundet, og anlægget omkring statuen ødelagt ved en vejudvidelse af Jernbanegade. Bevaringsforeningen skaffede de få hundredetusinde kroner, som var nødvendige for at rette op på disse miserer og den 2. april 1997 kunne monumentet genindvies med Dronning, Prinsgemal og hvad dertil hører.

sager.11.gif
bottom of page