top of page

Zachariaes kapel

sager.13.gif

Kong Christian IX kaldte grosserer Francis Zachariae Fredensborgs brygger Jacobsen. Han var mæcen i det helt store format. Udbedrede byens kloakker, og fik den forsynet med elektricitet. Da de to svenskere som ejede Asminderød Kirke, satte den til salg i 1921, købte han den, betalte for istandsættelsen og gav den til menighedsrådet.

 

Han købte også ¾ tønde land af præstgårdsjorden. Her opførte han et fint lille mausoleum. Røde munkesten. Special tagsten fra Tjekkoslovakiet. Det hele omgivet af en ringmur. For ikke at belaste sognets økonomi oprettede Zachariae et legat på 30.000 kr. Renterne skulle dække udgifterne til anlæggets vedligeholdelse.

 

I 1909 blev hans mor stedt til hvile i huset. Senere han selv og hans 2 hustruer. Med tiden forfaldt kapellet. Legatets midler slog ikke til. Menighedsrådet havde ikke lyst til at engagere sig i dets skæbne. Kapellet var ikke en del af kirkens område. Det ville dog godt overtage det i RENOVERET stand.

 

Bevaringsforeningens dynamiske formand Ruby Walmsley kastede sig ind i sagen. Med stor energi fik hun overtalt 

Kirkeministeriet til at betale først for kapellet siden ringmuren. Pris i alt 534.707 kr. Det kunne være blevet langt dyrere, hvis ikke den evighedsorienterede Zachariae havde opført et ekstra hus på arealet. Det rummede nok teglsten til et nyt tag.

bottom of page