top of page

Rosingsminde

sager.6.jpg

Rosingsminde blev tegnet af arkitekten Herholdt, som også skabte Universitetsbiblioteket, den gamle Nationalbank,

samt mange fornemme villaer. Mange af de kulturpersonligheder, som har præget Fredensborg har haft deres gang i det smukke hus, som er inspireret af arkitektens rejser i England.

 

I 1977 købte kommunen det for at nedrive det, så rådhusets p-plads kunne blive udvidet. Det syntes Bevaringsforeningen var en synd. I kamp med såvel tiden som myndighederne blandede den sig i sagen. I oktober lykkedes det at gøre Akademirådet og Fredningsstyrelsen interesseret i projektet. Ved et dramatisk møde i kommunalbestyrelsen lige før jul, var der lige mange stemmer for og imod nedrivningen. Det betød at nedrivningsentreprenøren kunne begynde næste morgen. Han sad klar ved telefonen og ventede på at høre udfaldet af afstemningen.

 

Heldigvis gjorde en kvik politiker opmærksom på, at der ikke var søgt bevilling til bulldozernes arbejde. Det gav extra tid. Efter nytår trådte en ny lov i kraft. Til med kunne Det Særlige Bygningssyn love kommunen et tilskud på 600.000 kr. det overbeviste selv de politikere der havde set frem til: ”at få det gamle skidt revet ned.

bottom of page